Czym się zajmujemy?:

Organizujemy zajęcia wychowawcze i programy edukacyjne dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dzieci romskich w wieku przedszkolnym.

O zagrożeniach dla młodzieży podczas "The Young Fuse" w Brnie

 

information in English available at:

http://stpr.pl/the-young-fuse-visegrad-fund.html

Uczniowie Prywatnej Szkoły Branżowej PROGRES i Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu biorą udział w międzynarodowym projekcie "The Young Fuse" w Brnie w Czechach. Podczas spotkań warsztatowych omawiane są najważniejsze zagrożenia dla ludzi młodych oraz prezentowane są konkretne rozwiązania. Projekt jest finansowany przez Fundusz Wyszehradzki. 

Uczestnicy projektu z Nowego Sącza w dniach 6-8 listopada spotykają się ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy, Czech i Słowacji. Podczas wspólnych i dyskusji omawiają najważniejsze problemy i zagrożenia, które dotykają w codziennym życiu osób młodych. Prezentacje zawierają konkretne przykłady, charakterystyczne dla poszczególnych krajów i proponowane rozwiązania wypracowane podczas dyskusji.

Celem projektu jest uświadomienie współczesnych zagrożeń, wynikających nie tylko z rozwoju nowoczesnych technologii, ale również z uwarunkowań społecznych, które znacznie zmieniły się w ostatnich latach.

 

 

« powrót

 
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Odwiedziny: 13168931