Czym się zajmujemy?:

Organizujemy zajęcia wychowawcze i programy edukacyjne dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dzieci romskich w wieku przedszkolnym.

Young Fuse - Podsumowanie warsztatów w Brnie

Współczesne zagrożenia dla młodzieży tematem projektu „The Young Fuse” w Brnie

information in English available at:

http://stpr.pl/the-young-fuse-visegrad-fund.html

Uczniowie Szkoły Branżowej PROGRES w Nowym Sączu oraz uczestnicy zajęć dziennikarskich z Pałacu Młodzieży, wzięli udział w międzynarodowym projekcie „The Young Fuse” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny. Podczas trzydniowego spotkania w Brnie w Czechach wymieniali doświadczenia ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy, Czech i Słowacji na temat najważniejszych zagrożeń dla młodzieży. Wyjazd został sfinansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

Najważniejszym celem projektu było uświadomienie zagrożeń, wynikających także z szeroko pojętego rozwoju współczesnego społeczeństwa, w tym nowoczesnych technologii, ale również uwarunkowań społecznych, które zdecydowanie zmieniły się w ostatnich latach i dekadach.

- To były bardzo konstruktywne dyskusje i spotkania, które pozwoliły lepiej poznać zagrożenia dla ludzi młodych z perspektywy różnych krajów i środowisk. Dzięki temu młodzież stała się bogatsza w wiedzę, która pozwoli unikać tych największych problemów i zagrożeń. Także my ludzie dorośli, opiekunowie czy nauczyciele możemy lepiej reagować na nowe niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą współczesny świat – podkreśla Krzysztof Noga ze Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny.

Podczas głównego panelu dyskusyjnego polska delegacja przedstawiała najważniejsze zagrożenia dla ludzi młodych, a reprezentujący Prywatną Szkołę Branżową Progres i Pałac Młodzieży uczniowie przygotowali materiały video oraz prezentacje w języku angielskim na temat uzależnień od smartfonów i współczesnych technologii, zagrożeń do jakich należy phishing, narkotyki i środki odurzające, a także te wynikające z dostępnych narzędzi finansowych.

Wymiana doświadczeń podczas projektu „The Young Fuse” opierała się na konkretnych przykładach, charakterystycznych dla poszczególnych krajów. Uczestnicy proponowali także rozwiązania, które mogłyby zapobiegać wybranym zagrożeniom w przyszłości oraz rozmawiali o powodach i przyczynach współczesnych zagrożeń dla młodego pokolenia w Polsce, Ukrainie, Czechach i Słowacji.

Jednym z zadań przygotowanych przez organizatorów projektu były zajęcia w centrum Brna, podczas których młodzież miała za zadanie poszukać wokół siebie zagrożeń i sfotografować je, a potem przygotować krótkie omówienie wybranych zagadnień. Był to również czas, kiedy uczestnicy poznawali charakterystyczną dla Brna architekturę i przestrzeń starego miasta.

Ostatniego dnia projektu odbyło się spotkanie w Centrum Nauki w Brnie. Była to okazja do zwiedzania interaktywnych wystaw dotyczących klimatu, kosmosu, najciekawszych zagadnień z zakresu fizyki oraz innych nauk.

« powrót

 
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Odwiedziny: 13133177