Czym się zajmujemy?:

Organizujemy zajęcia wychowawcze i programy edukacyjne dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dzieci romskich w wieku przedszkolnym.

"The Young Fuse"

 

visegrad logo

Association of family friends get new project !

"The Young Fuse"

co-financed by https://www.visegradfund.org/ 

Partners :

Asociace středoškolských klubů České republiky z.s  www.askcr.cz

Primary school Stara Lubovna www.zslevocskasl.edupage.org

Uzhgorod Trade and Economic Institute KNTEU www.utei-knteu.org.ua

5.

W dniu 14.12.2019. zakończył się okres realizacji projektu młodzieżowego „The Young Fuse”, który był realizowany od kwietnia br.

Projekt "The Young Fuse" był dofinansowany przez Fundusz Wyszehradzki. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny z Nowego Sącza.

Partnerami  projektu były organizacje ; AsociacestředoškolskýchklubůČeskérepublikyz.s.- Czechy , ZakladnaSkola - Levocska 6, Stara Lubovna, 064 01, Slowacja,

Ужгородськийторговельно-економічнийінститут КНТЕУ - Ukraina.

Był to projekt  dla młodych ludzi, którzy nie są odporni na działania reklamowe korporacji, banków, magazynów, operatorów sieci i innych podmiotów. Istnieje wiele ofert dla młodych ludzi, którzy są namawiani do zakupu, podpisują kontrakty, a następnie muszą płacić raty, płacić rachunki. To powoduje długi młodzieży, jeśli rodzina płaci to nie ma problemu, jeśli nie płaci, to trudna sytuacja pojawia się dla tych młodych ludzi.

Projekt był skierowany jest do młodych ludzi, którzy z łatwością wpadają w pułapkę pożyczek, zakupów ratalnych i podpisywania złych kontraktów. Młodzi ludzie nie mają doświadczenia w zakupach ratalnych, często nie rozumieją umów kredytowych lub innych umów związanych z zakupem czegoś w ratach.  Nasz  projekt pomógł młodym ludziom dowiedzieć się o zagrożeniach związanych z długiem, pokazać młodym ludziom, jak bezpiecznie korzystać z kredytów i w przypadku takiej sytuacji jak rozwiązać problem. Program obejmuje warsztaty, gry miejskie, zajęcia poznawcze, konkursy, zajęcia w supermarketach. W programie było również zwiedzanie Nowego Sącza, Krynicy , Krakowa oraz dni narodowe , konkursy , zajęcia integracyjne.

I część projektu odbyła się w kwietniu 2019, była to wizyta przygotowawcza , liderzy spotkali się w  Barcicach i  Nowym Sączu , wówczas dokładnie został ustalony przebieg programu.

II część to warsztaty na temat współczesnych zagrożeń dla młodzieży , były to warsztaty, pokazy i prezentacje w Nowym Sączu i Krakowie w maju br.

III cześć projektu odbyła się w Brnie w listopadzie br. , uczestnicy przygotowali przykłady zagrożeń oraz sposoby na rozwiązywanie tych problemów . W programie były także zajęcia integracyjne , partol terenowy w Brnie oraz wizyta w Centrum Nauki .

W tej części projektu uczestniczyła gościnnie młodzież z Pałacu Młodzieży z Nowego Sącza.

Uczestnicy projektu przygotowali elektroniczną prezentację na temat projektu , która będzie rozpowszechniana w grupach młodzieżowych.

Prezentacja ta jest finałem konkursu na materiał promujący projekt.

 

5.

On  14th December 2019 we finished the realization of the project „The Young Fuse”, which continued from April 2019.

The project „The Young Fuse” was partly financed by the Visegrad Fund . The applicant was the association Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny from Nowy Sącz.

The partners of the projects were:

AsociacestředoškolskýchklubůČeskérepublikyz.s.- Czech Republic , ZakladnaSkola - Levocska 6, Stara Lubovna, 064 01, Slovakia,

Ужгородськийторговельно-економічнийінститут КНТЕУ - Ukraina.

It was the project for young people who aren’t resistant to advertisements of corporations, banks, magazines, network operators or other institutions.

There are lots of tempting offers for young people who sign the financial contracts not being aware of the dangers.  This results in the debts, the problem arises when the family cannot  support them and they must deal with difficult financial situations themselves.

 

The project was addressed especially to young people who can easily fall into the trap of loans, installment credits, paying bills and signing of financial contracts. They do not have experience in payment by installments and understanding bank contracts. Our project helped them to know the threats connected with being indebted. It showed them how to sign the financial contracts in a safe way and how to solve problems with payment by installments.

The program of the project involved workshops, city games, competitions, cognitive classes, special classes in supermarkets. The participants had the opportunity to visit Nowy Sącz, Krynica, Kraków. They took part in national evenings and integration classes.

I part of the project took place in April 2019, it was a preparatory visit, the leaders met in Barcice and Nowy Sącz, all the details of the program were discussed.

II part of the project – workshops about contemporary threats towards young people,  they involved performances and presentations in Nowy Sącz and Kraków in May 2019.

III part of the project took place in Brno in November 2019 , the participants prepared the examples of threats and possible solutions how to deal with them. The program involved sightseeing in Brno and the visit in the Centre of Science.

In this part of project the guest participants were teenagers from The Palace of Youth in Nowy Sącz (Pałac Młodzieży).

The participants prepared electronic presentation which will be spread among teenage groups.

This presentation is the final part of the contest for the materials promoting the project.

4. Zajęcia programu Young Fuse w Brnie!

III cześć projektu odbyła się w Brnie w listopadzie br. , uczestnicy przygotowali przykłady zagrożeń oraz sposoby na rozwiązywanie tych problemów . W programie były także zajęcia integracyjne , partol terenowy w Brnie oraz wizyta w Centrum Nauki .

W tej części projektu uczestniczyła gościnnie młodzież z Pałacu Młodzieży z Nowego Sącza.

Uczestnicy projektu przygotowali elektroniczną prezentację na temat projektu , która będzie rozpowszechniana w grupach młodzieżowych.

 

4. The activities of the program In Brno!

III part of the project took place in Brno in November 2019 , the participants prepared the examples of threats and possible solutions how to deal with them. The program involved urban games  in Brno and the visit in the Centre of Science.

In this part of project the guest participants were teenagers from The Palace of Youth in Nowy Sącz (Pałac Młodzieży).

The participants prepared electronic presentation which will be spread among teenage groups.

3. Warsztaty "Young Fuse" Nowym Saczu

informacje w aktualnościach:

3. “Young Fuse” workshop in Nowy Sącz

Information available at:

http://stpr.pl/aktualnosc/pierwszy-dzien-warsztatow-young-fuse.html

http://stpr.pl/aktualnosc/young-fuse-second-day.html 

http://stpr.pl/aktualnosc/end-of-the-meeting-in-nowy-sacz.html

 

 

2. Warsztaty w Nowym Sączu !!

W dniach 07-09 maja br odbędą się w Nowym Sączu Warsztaty programu Visegrad Fund - "Young Fuse", z udziałem młodzieży i opiekunów z Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy

Zapraszamy do śledzenia relacji z warsztatów na naszej stronie, oraz Facebooku

2. “Young Fuse” workshop in Nowy Sącz

On 7th – 9th May  there will be the workshops of the program  Visegrad Fund – “Young Fuse” in Nowy Sącz. The participants of the workshops will be the teenagers and their supervisors from Czech Republic, Poland, Ukraine and Slovakia.

1. preparatory meeting

On April 10-11, 2019, a preparatory meeting of the "Young Fuse" project will take place in Barcice near Nowy Sącz.
The meeting next to the organizers will be attended by representatives of project partners from the Czech Republic, Slovakia and Ukraine.

 

 

A project for disadvantaged youth, for young people who are not immune to advertising activities of corporations, banks, stores, network operators and other entities. There are many offers surrounded by young people who are willing to buy, sign contracts and then pay installments, pay bills. This causes the debt of the youth, if the family pays it’s no problem, if it does not pay, a difficult situation arises for these young people. Consequently, it often leads teenagers to crime, which, being a debtor at all costs, gains money or does not pay off debts. A project for young people from the Czech Republic, Slovakia, Ukraine and Poland aged 17-19. The project is addressed to young people who easily fall into the trap of loans, installment purchases, and signing of bad contracts. Young people do not have experience in installment purchases, often they do not understand loan agreements or other contracts related to buying something in installments. Being exposed to advertising causes obligations, lack of financial means to pay off obligations leads to either insolvency which forces parents to pay debts or leads young people to crime. This project allows young people to learn about the dangers of debt, show young people how to use loans safely and in the event of a situation like that. The project will be attended by young people, bank advisors, consumer ombudsman, lawyers, policeman, trainers. The program includes workshops, urban games, cognitive classes, competitions, classes in supermarkets, preparation of a guide for young people, Web page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visegrad-e1395653003506

 

 

 
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Odwiedziny: 13168913