Czym się zajmujemy?:

Organizujemy zajęcia wychowawcze i programy edukacyjne dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dzieci romskich w wieku przedszkolnym.

Visegrad integration

Visegrad Fund „Visegrad integration of difficult youth - 2nd edition”

visegrad

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w partnerstwie z Základná škola, Levočská 6 ze Słowacji od 09.2015 r. realizować będzie projekt „Visegrad integration of difficult youth - 2 edition” współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).
Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem dzieci i trudną młodzież pochodzącą z Polski i Słowacji, w tym pochodzącą ze społeczności romskiej. Działania przewidziane w projekcie obejmują organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów integracyjnych, klubu internetowego oraz zajęć sportowych. Zajęcia prowadzone będą w Polsce i na Słowacji. Realizacja założeń projektowych przyczyni się do ograniczania rozprzestrzeniania się zjawisk patologicznych wśród rodzin Polskich i Słowackich poprzez przedstawienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
Zapraszamy do udziału!!!
Základná škola, Levočská 6 https://zslevocskasl.edupage.org/
Projekt „Visegrad integration of difficult youth” współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)
WARSZTATY INTEGRACYJNE W SZCZAWNICY
W dniach 12-13.09.2015 r. realizowane będą warszty integracyjne w ramach projektu "Visegrad integration of difficult youth - 2 edition" "Wyszehradzka integracja młodzieży trudnej - 2 edycja" realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny z Nowego Sącza w partnerstwie z Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa ze Słowacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund). W zajęciach będą brały udział 24 osoby z Polski i Słowacji w wieku 13-18 lat. Warsztaty przeprowadzane będą w Szczawnicy. Udział w warsztatach integracyjnych pozwoli nawiązać współpracę pomiędzy młodzieżą z Polski i Słowacji.

ZAJĘCIA INTERNETOWE w NOWYM SĄCZUW dniu 19.09.2015 r. rozpoczną się zajęcia internetowe w ramach projektu "Visegrad integration of difficult youth - 2 edition" realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny z Nowego Sącza w partnerstwie z Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa ze Słowacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

W zajęciach planowany jest udział 24 osób z Polski i Słowacji w wieku 13-18 lat. Zajęcia przeprowadzane będą w okresie od 19.09.2015 do 28.11.2015 w Nowym Sączu. Udział w zajęciach internetowych pozwoli nawiązać współpracę pomiędzy młodzieżą z Polski i Słowacji.

 

 
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Odwiedziny: 13133152