Czym się zajmujemy?:

Organizujemy zajęcia wychowawcze i programy edukacyjne dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dzieci romskich w wieku przedszkolnym.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu ul. Lwowska 128d/35O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu powstało w 1999. Dnia 31.01.2000 zostało zarejestrowane w rejestrze Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Jako Stowarzyszenie Pożytku Publicznego zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Miasta Krakowa - Sródmieścia w dniu 27.02.2013 roku - pod numerem KRS 0000041483. Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie organizuje kolonie letnie nad polskim morzem od 2000 roku, a takze półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym. Większość środków finansowych na te kolonie pochodziła od sponsorów prywatnych i państwowych, a takze z dotacji MSWiA, pomocy społecznej oraz Fundacji SOS.

Dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie organizuje zajęcia wychowawcze w świetlicach oraz programy edukacyjne dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym. Dotychczas udało się nam także zorganizować kilka bezpłatnych wycieczek o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym do Krakowa, Tarnowa i Zakopanego - dla dzieci i młodzieży wywodzących sie z ww. środowisk.

Od początku powstania Stowarzyszenia współpracujemy z innymi organizacjami o podobnym profilu statutowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ze szkołami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Sądem Rejonowym w Nowym Sączu (wydział III - Rodzinny i Nieletnich) oraz zakładami pracy.

24.08.2012 roku Stowarzyszenie utworzyło Niepubliczną Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

Dane Stowarzyszenia:
REGON 491990829
NIP 734 27 23 490

STATUT STOWARZYSZENIA

 
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Odwiedziny: 13133169